O firmě

GENOVA - SERVIS s.r.o.

Naše společnost vznikla v roce 1991 a pod názvem GENOVA Janovský fungovala do roku 1994. V uvedeném roce došlo ke změně názvu společnosti na GENOVA PLM a také s novým názvem jsme pokračovali v naší hlavní činnosti - povrchových úpravách průmyslových dílů a sanaci budov. V roce 2003 jsme koupí rekreační chaty SPORT na Rusavě rozšířili naši činnost i o nabídku ubytování a rekreace na Rusavě. V roce 2004 došlo opět k poslední změně názvu společnosti a také ke změně právní subjektivity z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným. Pod názvem GENOVA - SERVIS s.r.o. úspěšně fungujeme do současnosti.

Specializujeme se v oblasti povrchových úprav přímo na místě podle požadavků zákazníka.

V rámci této převládající činnosti provádíme průmysové čištění, povrchové úpravy opotřebených a znečištěných strojních dílů, otěruvzorné úpravy povrchů, sanace betonu a hydroizolace střech budov, bioenzymatické ošetření povrchů.

Použitými techologiemi jsou tryskání suchým ledem, pískem; metalizace AL a ZN, stěrkování Denzitem, Abrazitem a dalšími speciálními materiály firem Chesterton (USA) a Thortex (GB), speciální nátěry a sanace.

GENOVA - SERVIS s.r.o. GENOVA - SERVIS s.r.o. GENOVA - SERVIS s.r.o. GENOVA - SERVIS s.r.o. GENOVA - SERVIS s.r.o.