Povrchové úpravy dřeva tryskáním

Význam renovace dřevěných konstrukcí tryskáním spočívá ve dvou základních bodech. Jednak v očistění dřevěných konstrukcí a odstranění nesourodých částí těchto konstrukcí a dále pak k umělému zestaření interiérových dřevěných prvků.

GENOVA - SERVIS s.r.o. GENOVA - SERVIS s.r.o. GENOVA - SERVIS s.r.o. GENOVA - SERVIS s.r.o. GENOVA - SERVIS s.r.o.