Otěruvzdorné úpravy

GENOVA - SERVIS s.r.o.

V této oblasti se jedná o ochranu kovových povrchů proti abrazi, erozi a kavitaci.

Stěrky

Jedná se o renovaci a ošetření povrchů nikoliv nátěrem, který kopíruje povrchové nerovnosti, ale "zalitím" povrchu speciálním krycím materiálem, který tak zcela vyrovná drobné nerovnosti povrchu.

Příklady využití:

Potrubí pneumatické dopravy (uhlí, cement, struska), cyklony, ventilátory, skluzy, třidiče, zásobníky a potrubí poškozené důlkovou korozí, mlecí zařízení.

GENOVA - SERVIS s.r.o. Využívané stěrkovací materiály:

GENOVA - SERVIS s.r.o.

Typy aplikací povrchových úprav

GENOVA - SERVIS s.r.o. GENOVA - SERVIS s.r.o. GENOVA - SERVIS s.r.o. GENOVA - SERVIS s.r.o. GENOVA - SERVIS s.r.o.